Liste d'entreprises kosovares dont le siège social est à PRISHTINE

Recherchez une entreprise kosovare avec sa dénomination sociale, son adresse ou son numéro de registre kosovar.

Si votre entreprise exporte et vend à une clientèle kosovare, importe auprès d'un fournisseur kosovar, il est indispensable de vous assurer de la solidité et de la fiabilité de vos partenaires au Kosovo.

En Europe, Info-clipper.com vous apporte toute l'information nécessaire à cette évaluation notamment grâce au score de défaillance, au rating de solvabilité, au calcul des délais de paiement constatés et au suivi juridique des sociétés kosovares en ce qui concerne toutes les procédures de redressement ou de liquidation au Kosovo.

INSU TRADE SH.P.K. SALBATRING INT SH.P.K. N.T. AS Trade VAM - TRADE B.I. NTP ITEM - TRADE VISA trade ENGINEERING TRADE L.L.C. TRADE-INT SH.P.K. PRINT TRADE SH.P.K. INTER PHARM SH.P.K. GINTAS CONSTRUCTION CONTRACTING AND TRADE INC SH.P.K. AL TRADE HOLDING L.L.C. BAU PRODUCT SH.P.K. AER RIANTA INTERNATIONAL KOSOVO L.L.C SH.P.K. PARTNERSHIP NDERKOMBETARE PER HULUMTIME SHENDETESORE - PNHSH THE IDEAS PARTNERSHIP TCN INTERNATIONAL SH.P.K. Frutin Trade Sh.p.k. INTER-OAZA SH.P.K. ADLER HOLDING L.L.C. INTER STEEL SH.P.K. Melita & Partners SH.P.K. INTER STOCK SH.P.K. Quatra Audit Int L.L.C. Bekim Gjota B.I. National Library of Kosova IMB KOSOVO B.I. AYEFLEET L.L.C. NAPAIR NETWORKS B.I. ASSECO SEE SH.P.K. PINO SH.P.K. PRIMATO SH.P.K. PBC SH.P.K. PETROL COMPANY - SH.P.K. PROVIT SH.P.K. Pharmaplus SH.P.K. PROEX SH.P.K. PRIMA SH.P.K. PHARMAKOS SH.P.K. PROKUALITET SH.P.K. ECLIPSE FOODSERVICE LLC SH.P.K. ORAGANIZATA E PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUARA FIZIKE, HANDIKOS - PRISHTINE Shoqata per mbeshtetjen e punesimit te personave me aftesi te kufizuara Feniks INSTITUTI I KOSOVES PER MARREDHENIE ME PUBLIKUN - IMP RRJETI I SHITESVE ME PAKICE KOMPANIA KOSOVARE PER DISTRIBUIM DHE FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE SH.A. REMEMBER ME DELICATES SH.P.K. PROTON NETWORKS L.L.C KUTIA SH.P.K. GREEN LABS SH.P.K. POWER OF FRUIT SH.P.K. ITBM GROUP LLC TREND GROUP L.L.C. SH.P.K. INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP L.L.C. Hil Group SH.P.K. ROYAL TRADE SH.P.K. N.T.SH. Grafo Trade Smart Investment Group SH.P.K. OPEN DATA KOSOVO P.C. COMP SH.P.K. N.T.SH. MONT ENGINEERING CAFFE GROUP SH.P.K. C A P GROUP SH.P.K. TERMOMONTIMI B.I. SPANOS KOSOVA SH.P.K. BAHRI ASLLANI B.I. RAILTRANS L.L.C. KosovaMed Healthcare SH.P.K. Ekoinvest SH.P.K. IPH SH.P.K. BOTEK SH.P.K. BUCAJ SH.P.K. Orchide Flower SH.P.K. BUCAJ RETAIL SH.P.K. MEDICAL GROUP SH.P.K. ALBUS SH.P.K. ALFA SH.P.K. ALBI SHOPPING SH.P.K. ALBASOFT SH.P.K. ALBVISION SH.P.K. ALBUS AUTO SH.P.K. TELEGROUP LTD SH.P.K. TELEGROUP LIMITED - Perfaqesia Prishtine Dega ne Kosove GENITA SH.P.K. GENITA B.I. AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVES Kosovo Accreditation Agency KOSOVO AGENCY FOR ADVOCACY AND DEVELOPMENT KOSOVO DEBT COLLECTION AGENCY SH.P.K. CDI -Kosovo L.L.C. Kosovo CSR Network SOWI KOSOVO L.L.C DPZ K.S.C. KOSOVO LAW CENTRE KUVENDI I REPUBLIKES SE KOSOVES SHOQATA E TE VERBERVE TE KOSOVES ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH N.Sh. Akt - Consulting ASSIST KOSOVO Center KOSOVO ADVOCACY AND DEVELOPMENT CENTRE ADAS Counsel Kosovo SH.P.K. ADEC AGRANA - STUDEN KOSOVO L.L.C. KOSOVO CONSTRUCTION MATERIALS L.L.C. Kosovo Cement & Concrete Company SH.P.K. ESC ENERGIE SAVE CONSULTING GMBH - DEGA KOSOVE Strategy and Development Consulting SH.P.K. Kosovo Relief and Development STRABAG AG BRANCH OFFICE KOSOVO N.T.SH. PANDORA SIGMA SN SH.P.K. GNTC GROUP SH.A. VALON SURDULLI B.I. BALKAN FOODS L.L.C. THE BALKAN FORUM BALKAN ART ZONE BALKAN GREEN FOUNDATION BALKAN PROGRESS CENTER L.L.C. INSTITUTI BALKANIK PER HULUMTIME FINANCIARE PHARMA LEADER L.L.C. ALBVISION GROUP SH.P.K. TEAM8 SH.P.K. ContourGlobal Kosovo L.L.C. GAZETA EXPRESS SH.P.K. Gazeta Observer SH.P.K. IZOLIMI PLAST SH.P.K. Manage Risks L.L.C. Roma Versitas Kosovo Roma and Ashkalia Documentation Centre AVC GROUP SH.P.K. CACTTUS SH.A. CACTTUS Education SH.P.K. N.T.P. SNR PIA GROUP SH.P.K. GERMAN TORE B.I. RAIFFEISEN BANK KOSOVO J.S.C. SH.A. American School of Kosova VM3 SH.P.K. 3KLIKA L.L.C. 3 BIT B.I. 3 CIS JSC SH.A. EM - EM SH.P.K. Tek - Ing SH.P.K. Rruga ING SH.P.K. KOMPANIA E SIGURIMEVE ILLYRIA SH.A. K.S DUKAGJINI SH.A. ALB TRADE CO SH.P.K. TREMA ENGINEERING 2 SH.P.K. QUANTIX L.L.C. BY ENI SH.P.K. N.T. BENI ECO TRADE SH.P.K. Development Group L.L.C. RBA GROUP SH.P.K. TREVENTI GROUP SH.P.K. MEGA GROUP SH.P.K. EJUP STATOVCI B.I. M GROUP L.L.C. LESNA TRADE SH.P.K. IMPERIAL TOBACCO TKS A.D. - DEGA KOSOVE ARBERIA GROUP SH.P.K. ADA GROUP SH.A. EUROGOMA TRADE B.I. GOOD GOVERNANCE GROUP-3G NGO EURO TRADING SH.P.K. ENK Invest Group SH.A. PR Consulting SH.P.K KAN SH.P.K. TRIO CO SH.P.K. Termo X SH.P.K. Termo Consing SH.P.K. INFINNITY XK SH.P.K. EcoKosWomen IQ-TO-LINK Dega ne Kosove FORTUNA DIGITAL SH.P.K. TAG Digitals SH.P.K. DIGITAL REPUBLIC SH.P.K. DFUTURE SH.P.K. AUTO MITA B.I. BAERJO SH.P.K. MINISTRIA E FORCAVE TE SIGURISE SE KOSOVES MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TE PUSHTETIT LOKAL MINISTRIA E BUJQESISE, PYLLTARISE DHE ZHVILLIMIT RURAL MINISTRIA E FINANCAVE MINISTRIA E ADMINISTRATES PUBLIKE MINISTRIA E INFRASTRUKTURES MINISTRIA E SHENDETESISE MINISTRIA E KULTURES RS DHE CJK MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE MINISTRIA E TREGETISE DHE INDUSTRISE MINISTRIA E DIASPORES KOSOVO MINISTRY OF JUSTICE INFOSOFT SYSTEMS SH.P.K. Golden Taxi SH.P.K. NOVO PHARM SH.P.K. PHARMAS PRISHTINA L.L.C. I- PHARMA SH.P.K. PHYTO PHARM SH.P.K. MATKOS PHARM SH.P.K. ITBM L.L.C. STORM ICT L.L.C. N.P.T. BROVING S.A. AS SPORT SH.P.K. SPORT - IN SH.P.K. SPORT4ALL KOSBIT L.L.C. ARC-KOSOVA SH.P.K. CALL HOME ELECTRONICS SH.P.K. DITA SH.P.K. N.T. INTERADRIA QUIPU SH.P.K. CICAVICA WIND FARM 1 L.L.C. UNIVERSI PN SH.P.K. FINCA KOSOVE NORWEGIAN PX KOSOVE SH.P.K. SULKAJ KOSOVE SH.P.K EBC COMPANY SH.P.K PEN INTEGRAL SH.P.K. INTERSERVIS SH.P.K. FORTED L.L.C. FRUTIN COMPANY SH.P.K. The Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims AIR PRISHTINA SH.P.K. BELLE AIR SH.P.K. - PERFAQESIA OPERUESE CITY PARK SH.P.K. PLAY 4 WIN SH.P.K. KOSOVA COMMUNICATIONS SH.P.K. Institute for Political Studies Prishtina Institute for Political Study NOVUS SH.P.K. UMPRO GROUP SH.P.K. TOIFOR SH.P.K. N.T. Edoni ELTING-ELECTRONICS B.I. NEPTUN KOSOVA SH.P.K. KCC SH.P.K. Nehat Ethemi B.I. KOSOVO CENTER FOR BUSINESS SUPPORT Business Support Centre Kosovo LEDI DENT SH.P.K. ND SH.P.K. ABB AG - Kosovo Branch BAKER TILLY KOSOVO L.L.C. SEGMENT SH.P.K. - DEGA NE KOSOVE GJIRAFA, INC - DEGA NE KOSOVE ASOCIACIONI I KOMUNAVE TE KOSOVES PR SOLUTIONS SH.P.K. ENG SOLUTIONS SH.P.K 3e Solutions SH.P.K. EXPEDIO PR & COMMUNICATIONS SOLUTIONS SH.P.K. CSSP S.A.P. SH.P.K. UNION L.L.C. INNOVATION CENTRE KOSOVO GREEN INNOVATION KOSOVO OTI GROUP B.I. PRO TRANSPORT SH.P.K. Leasing Solution SH.P.K. N.T.P. ALLIANZ ADA CONSULTING GROUP SH.P.K. ALTAVIA TRAVEL SH.P.K. AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE INSTITUTI I PRISHTINES PER STUDIME POLITIKE Instituti i Pavarur per Studime dhe Hulumtime INSTITUTI I SHKENCES DHE I TEKNOLOGJISE INTECH SH.P.K. TRIBUNALI I PERHERSHEM I ARBITRAZHIT INSTITUTI I SHKENCES DHE I TEKNOLOGJISE INTEK SH.P.K. KLUBI I RUGBY-T QIKAT INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. INSIG Dega ne Kosove GEN - I TIRANA SH.P.K. DEGA NE KOSOVE Kosova Democratic Institute KDI PROKURORI I SHTETIT UNIVERSITETI I PRISHTINES KOMITETI PARAOLIMPIK I KOSOVES FIQ - Forumi i Iniciatives Qytetare Rrjeti i Radiove per te Drejtat e Njeriut / Human Rights Radio Network AXHENSIONI I PERKRAHJES SE PUNESIMIT NE KOSOVE INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVES - IPK ASOCIACIONI I GAZETAREVE TE KOSOVES Asociacioni Nacional i Autizmit ne Kosove - ANAK FONDI I KURSIMEVE PENSIONALE TE KOSOVES - TRUSTI RROGRAEK N.SH.P. MCM N.SH.BOGA & ASSOCIATES N.SH. BTS N.SH. TREMA N.SH. LLAMPA N.SH. LUAJME KES B.I. N.SH. ODA LAB N.SH. MONO O.P. KUSHTRIM SHAIPI B.I. FITORE REXHAJ I.B. N.SH. TRAVELEKS N.SH. A DESIGN N.SH.T. FRITEK N.SH. UBO-CONSULTING H & N SH.P.K. N.SH. ART STUDIO ASTRA - DESING B.I. BROVINA B.I. BIOLAB B.I. KOSOPHARMA B.I. PBC - KOSOVA B.I. EURO SUPPLY KOSOVA B.I. KOSOVA PETROL B.I. S.I. KOSING B.I. DARDAN ZEQIRAJ B.I. PO B.I. CO-IN B.I. AURORA B.I. DA ART PICTURE B.I. SABIT R. KRASNIQI B.I. EURO DARDANI B.I. VISARI B.I. PATRIA B.I. CINGER B.I. KRYOLAN - MAKE UP PROFFESSIONAL B.I. API-CO B.I. IGMAS III B.I. AGJENCIA KOSOVARE E PRONES AGJENCIA KOSOVARE PER KRAHASIM DHE VERIFIKIM TE PRONES LARIS GROUP SH.P.K. AAC GROUP SH.P.K. BESTIN GROUP SH.P.K. AG-GROUP SH.P.K. DELIA GROUP SH.P.K. - Perfaqesia Kosove AJ GROUP SH.P.K. AVAA Group SH.P.K. H & M GROUP SH.P.K. DUMNICA GROUP SH.P.K. H - MINING INVESTMENT GROUP L.L.C. SH.P.K. HANDIKOS GJAKOVE OMEGA PHARMA GROUP SH.P.K. TE ISMETI GROUP SH.P.K. Elite IT Group SH.P.K. OLIVE MEDICAL GROUP SH.P.K. ROTO PRINT SH.P.K. TECHNETIX SOUTH EAST EUROPE LLC SH.P.K. PLAY 4 CASH SH.P.K. BEKIM L. SAHITI B.I. Pi Communication SH.P.K. PRISTOP KOSOVA COMMUNICATIONS SH.P.K. CONVERGED COMMUNICATIONS SH.P.K. PAPER COMMUNICATIONS SH.P.K. COMMUNICATION PROGRESS SH.P.K. NGO "World Child Kosova" WORLD VISION KOSOVA BABY WORLD B.I. Prolab SH.P.K. GO-UP SH.P.K. NTP AMICI AQUADENT B.I. ARMEND RAMADANI B.I. BAU ACADEMY SH.P.K. SHOQATA E RROBAQEPSISE BARDHA SHKOLLA E BASKETBOLLIT DARDANIA FEDERATA BJESHKATARE ALPINISTE E KOSOVES BANKA QENDRORE E REPUBLIKES SE KOSOVES PBC ACADEMY SH.P.K. SHMAAP BECHTEL ENKA - GP O.P. Shpresa e jetes OJQ Center for Women DERA E HAPUR SHOQATA E FEMRAVE RAINBOW QENDRA PER ZHVILLIMIN E ARTIT Qendra e Arteve Vizuele MULTIMEDIA BANKA KREDITORE E PRISHTINES SH.A ORGANIZATA PER RRITJEN E CILESISE NE ARSIM INTEREX sagl - Dega Kosove KOMPANI E HUAJ INICIATIVA E PAVARUR E TE VERBERVE TE KOSOVES NGO Qendra e Arteve Vizuele "Multimedia" MTSP KOSOVO L.L.C. PAJTIMI COMPANY SH.P.K D.O.O. AS - COM GROUP SH.P.K. CONEX GROUP SH.P.K. ARTIUS GROUP SH.P.K. A- D- E Group SH.P.K. AB GROUP SH.P.K. ASD GROUP SH.P.K. AMADEUS GROUP SH.P.K. AGRO - Consulting - LV SH.P.K. PLAN-A CONSULTING SH.P.K. A & P SH.P.K. N.T.P. STAFF FLORENT LAHU B.I. PRINTEC SH.P.K. PRO SECURITY SH.P.K. N.T.P. GAZI TELEKOMI I KOSOVES SH.A. INFO - Telecom ICS Kosovo SH.P.K. KOSOVO TERRESTRIAL TELECOMMUNICATION NETWORK - KTTN L.L.C. SH.P.K. As Travel Club SH.P.K. TURKIYE IS BANKASI A.S. - DEGA NE KOSOVE AS TERM SH.P.K. Aspen Architecture SH.P.K. ASSOCIATION OF WOMEN HAND TO HAND OTI CO J.S.C. G2 GR B.I. GREENSTEAM SH.P.K. HARFI SH.P.K. N.N.T. PROTECH INET KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES SH.A. KFOR Kosovo Glocal YMCA Kosovo Kosovo Manufacturing Club IREX Kosovo UNDP KOSOVO Kosovo Legal Services Company L.L.C. KOSOVO POLICE SERVICE EULEX KOSOVO EGL KOSOVO L.L.C. SH.P.K. KOSOVO YOUTH INSTITUTE GRAVITAS SH.P.K. D.SH. GRAVITAS MEDIA N.T.P. OAZA TOHEN COMMERCE TECHNOLOGIES B.I. AGRO KOS SH.P.K. N.T. FORTESA FORTESA SH.P.K. SODEX GROUP SH.P.K. NEXT SH.P.K. INDUSTRY SOLUTION B.I. ARIANIT R. BYTYQI B.I. N.SH. Instituti GTI BEKO B.I. COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - KOSOVO L.L.C. SH.P.K. BM Group SH.P.K. Kreditimi Rural I Kosoves L.L.C. ELKA INTERNACIONAL SH.P.K. N.P. TROKIT Vision Agency SH.P.K. NEWS AGENCY KOSOVA LIVE AGJENCIA E STATISTIKAVE TE KOSOVES YOUTH AGENCY PROFESSIONAL EUROPEAN AGENCY FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT N.T.T. EURO SKY TRAVEL CLUB RED 9 AGENCY SH.P.K. Limak Kosovo International Airport J.S.C. KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. SH.A. LOGING ELECTRONICS-KOSOVA SH.P.K. K AND K ELECTRONICS KOSOVO SH.P.K. MOBIS - ELECTRONIC SH.P.K. DAXA - ELECTRONIC SH.P.K. IPKO FOUNDATION LEGENDA B.I. International Civilian Office N.T. AME Ndermarrja Private Tregtare Taunita Sh.p.k. N.T. TE ISMETI NLB - BANKA SH.A. NLB KASABANK Sh.A. I MEDICA GROUP SH.P.K. SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. LOGIC SYSTEMS O.P. PPC IT - SOLUTIONS B.I. N.T.SH. FMT Servomatik TRIPIKA, inc SH.P.K. TREGO SH.P.K. Tiki SH.P.K. BRITISH AMERICAN TOBACCO KOSOVO SH.P.K. Arsim Rashiti B.I. GANIROSHA SH.P.K. PROCREDIT BANK SH.A AUTO SHERRETI SH.P.K. EUROKOS SH.P.K. FASHION GROUP SH.P.K. BALKANS POLICY RESEARCH GROUP PROCON GROUP LLC SH.P.K. MIGROS GROUP SH.P.K. PREMIUM TOBACCO GROUP SH.P.K. N.T.SH. Tecno Market of Mabetex Group SH.P.K. KOSOVA MOTORS J.S.C. Klubi Kosovar per Energji dhe Mjedis KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES HOLDING SH.A. KOSOVO CALIK LIMAK ENERGY SH.A. KOSOVA GREEN ENERGY SH.P.K. URBANIAK AGRICO-KOSOVA SH.P.K. FEAL KOSOVA SH.P.K. WURTH - KOSOVA SH.P.K. SOLE KOSOVA SH.P.K. JUB KOSOVA SH.P.K. KOSOVA RESOURCE SH.P.K. ILIR - KOSOVA SH.P.K. KOSOVA TOBACCO SH.P.K. PORSCHE KOSOVA SH.P.K. FREAB - KOSOVA SH.P.K. CONAD KOSOVA SH.P.K. INDEX KOSOVA SH.P.K. EKONET KOSOVA SH.P.K. AMBASADA E SUEDISE

Sociétés kosovares appartenant à un groupe